Oasis EM-1 

Oasis EM-1

Mikrobiologické hnojivo

Oasis EM-1 je hotový mikrobiologický prípravok, ktorý obsahuje symbiotické komplexy zo špeciálne zvolenými prírodnými živými mikroorganizmami (baktérie mliečneho kvasenia, fotosyntézne baktérie, dusík-fixujúce baktérie,kvasinky)..

Charakteristickým znakom prípravku Oasis EM-1 odlišujúcim sa od ostatných mikrobiologických prípravkov je jeho viaczložková povaha - univerzálnosť aplikácie a veľká účinnosť.

Prípravok OASIS EM-1 je certifikovaný ako mikrobiologické hnojivo, avšak pozitívne účinky jeho použitia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (kvôli neškodnosti tohto produktu) sú už známe: v rastlinnej výrobe, chove hospodárskych zvierat, pri spracovaní priemyselného a domového odpadu, ale aj v každodennom živote.

Oasis EM-1 je vysoko účinný prípravok, ktorý sa riedi vodou vo veľkom pomere, napr. z 1 litra OASIS EM-1 môžete vytvoriť až 1000 l roztoku.
Jeho veľkou výhodou je univerzálnosť - rovnaký prípravok môžete používať na polievanie, ošetrenie rastlín, na kompostovanie a vo všetkých štádiach pestovania plodín.


Zloženie prípravku Oasis EM-1

Baktérie mliečneho kvasenia

Tvoria sa zo sacharidov kyseliny mliečnej, čo je prirodzené antibiotikum pre rastliny. Podieľa sa aj na procese rozkladu organických zvyškov, pomáha znižovať počet háďatiek v dôsledku potlačenia aktivity patogénnych baktérií (Fusarium) v pôde.

Baktérie fixujúce dusík

Konvertujú dusík na formu vhodnú pre rastliny, ktoré absorbujú molekulárny dusík zo vzduchu. Rastliny slúžia ako zdroj živín pre tieto baktérie, dodávajú im produkty metabolizmu sacharidov, ako aj minerálnych solí. Priaznivo ovplyvňujú stav zariadenia ako celku.

Kvasinky (Saccharomycetes, vrátane Torulopsis Curunga)

Ovplyvňujú imunitu rastlín, pretože produkujú látky, ktoré zabraňujú vzniku chorôb.

Fotosyntézne baktérie

Dostávajú všetko, čo potrebujú pre svoj život, zo škodlivých plynov, napríklad zo sírovodíka a rôznych organických odpadov. Pre rozvoj potrebujú teplo, ktoré berú z pôdy, rovnako ako slnečné svetlo. Ich prítomnosť v živnom substráte prispieva k regeneračným procesom v rastlinných tkanivách.

Výhody prípravku Oasis EM-1


Poskytuje prirodzenú a vzduchovú priepustnosť úrodnej pôdy. 

Pomáha redukovať obsah dusičnanov v zelenine a ovocí. 

Pomáha zvyšovať produktivitu o 2-5 krát.

Zvyšuje teplotu pôdy o 2-5°C, čo urýchľuje tvorbu koreňov, klíčenie, kvitnutie, a úrodnosť plodín.

Pomáha pestovať zdravé ekologické produkty a kvety s dlhším obdobím skladovania.  

Výrazne zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, ale aj proti suchu a mrazu.

Umožňuje pestovať rovnakú plodinu na jednom mieste aj niekoľko sezón bez zmeny pôdy. 


Preparát Oasis EM-1 sa používa vo všetkých fázach pestovania:

  • pri jarnej a jesennej úprave pôdy
  • na ošetrenie semien pred výsevom
  • na zalievanie a postrek priesad
  • na zalievanie a postrek rastlín počas celého vegetáčného obdobia
  • postrek na zvýšenie odolnosti voči chorobám, škodcom, alebo pred nepriaznivými podmienkami ako je chlad, mráz, sucho, horúčava..

Systematické používanie syntetických hnojív, pesticídov a hlboké oranie pôdy vedie k niekoľkým deštrukčným dôsledkom:

- ničenie štruktúry a degradácia pôdy

- vyčerpanie humusu a znížená úrodnosť pôdy

- vyčerpanie výrobkov vitamínmi a minerálnymi látkami- nasýtenie pôdy a výrobkov toxickými prvkami

- zníženie imunity rastlín a ich odolnosť voči stresovým faktorom

Preto potrebujeme technológiu na ochranu pôdy a životného prostredia.


Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Kompostovanie pomocou EM je najproduktívnejším využitím dostupných organických látok. Počas tohto procesu sa uvoľňujú živiny obsiahnuté v kompostovanej organickej hmote a celé spektrum EM zavedené s roztokom Oasis EM-1 sa vo výslednom živnom médiu znásobuje. Účinok pridania Oasis EM-1 do kompostovej haldy sa pozoruje v prudkom zvýšení rýchlosti...

Pri prechode z agro-chemického pestovania na EM technológiu majte na pamäti, že prechod môžete uskutočniť hneď. Kedykoľvek môžete začať polievať vaše záhradky, či polia prípravkom Oasis EM-1, zakladať EM kompost, či chrániť rastliny pred škodcami a chorobami pomocou EM technológie.