Čo je Oasis EM-1

Oasis EM-1 je prípravok vo forme kvapaliny, v ktorej sa pestuje viac ako 80 kmeňov hlavných anabiotických (prospešných) mikroorganizmov, ktoré skutočne žijú v pôde. Prípravok neobsahuje geneticky modifikované mikroorganizmy.

Zvláštnosťou prípravku EM je to, že zahŕňa stabilnú asociáciu aeróbnych aj anaeróbnych mikroorganizmov. Všetky, napriek rozdielnym životným podmienkam, spolu existujú v rovnakom prostredí v režime aktívnej výmeny potravinových zdrojov, keď životne dôležité produkty jednej skupiny slúžia ako jedlo pre druhú a zároveň sa akumulujú pozitívne vlastnosti kombinovaných mikroorganizmov.

Medzi vybrané mikroorganizmy patria fotosyntezne baktérie, dusík-fixujúce baktérie, baktérie mliečneho kvasenia, kvasinky, aktinomycety, fermentujúce huby a ich metabolické produkty. Keď sa tieto mikroorganizmy zavedú do pôdy, aktivujú miestnu saprofytickú mikroflóru, ktorá spracováva organické látky na ľahko prístupnú a ľahko stráviteľnú formu pre rastliny. Zároveň sa produkuje celý rad fyziologicky aktívnych látok - enzýmy, aminokyseliny, vitamíny, biofungicídy atď., ktoré majú priame aj nepriame pozitívne účinky na rast a vývoj rastlín a tiež vykonávajú celé spektrum funkcií na ochranu rastlín pred chorobami a zlepšenie pôdy.

Pretože väčšina zeme je "chorá", prevažuje v nej patogénne "vodcovstvo". Keď sa prípravok Oasis EM-1 aplikuje do pôdy, radikálne ovplyvňuje pôdnu biocenózu a potláča patogénnu mikroflóru. Výsledkom je, že väčšina mikroorganizmov je naladená na regeneráciu (obnovu) a produktívna sila je daná celej pôde( pôda je "ošetrená").

Takáto pôda sa v priebehu 3-5 rokov takmer úplne obnoví a docieli sa najvyššia prírodná plodnosť bez použitia chemických hnojív a pesticídov.

Pri minimálnych cenových a fyzických nákladoch je možné z takejto pôdy  získať najvyššie možné výnosy, tej najvyššej kvality!

Výhody prípravku OASIS EM-1

• Poskytuje prirodzenú vodnú a vzdušnú priepustnosť úrodnej pôdnej vrstvy do hĺbky 60 - 80 cm.

• Niekoľkokrát zrýchľuje proces tvorby humusu (po troch rokoch aplikácie prípravku EM sa hrúbka vrstvy obsahujúcej humus zvyšuje o 2 - 3-krát a organické látky sa premenia na EM kompost za 2-3 týždne).

• Zvyšuje teplotu pôdy o 2-5 ° С, čo urýchľuje tvorbu koreňov, klíčenie, kvitnutie a úrodnosť plodín (úrodnosť začína o 10-15 dní skôr).

• Pomáha zvyšovať produktivitu, zvyšuje úrodnosť o 30 až 100 %. V prípade kvetinových plodín sa výrazne zvyšuje počet stopiek a veľkosť kvetov.

• Zlepšuje ukazovatele chuti a kvality ovocia, zlepšuje celkovú kvalitu vypestovaných produktov.

• Pomáha redukovať obsah dusičnanov v zelenine a ovocí.

• Výrazne zvyšuje odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, ako aj proti nepriaznivým environmentálnym faktorom, najmä suchu a mrazu (výskyt plesňových a bakteriálnych chorôb sa znižuje o 50 - 60%.)

• Umožňuje pestovať rovnakú plodinu na jednom mieste aj niekoľko sezón, v rade bez zmeny pôdy (to platí najmä pre skleníky).

• Pomáha pestovať zdravé a ekologické poľnohospodárske výrobky a kvety s dlhším obdobím skladovania .

• Umožňuje získať konkurencieschopné výrobky s vyššou kvalitou.

Charakteristickým znakom prípravku Oasis EM-1 odlišujúcim sa od ostatných mikrobiologických prípravkov je jeho viaczložková povaha - univerzálnosť aplikácie a veľká účinnosť.

Prípravok OASIS EM-1 je certifikovaný ako mikrobiologické hnojivo, avšak pozitívne účinky jeho použitia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (kvôli neškodnosti tohto produktu) sú už známe: v rastlinnej výrobe, chove hospodárskych zvierat, pri spracovaní priemyselného a domového odpadu, ale aj v každodennom živote.

Kompostovanie pomocou EM je najproduktívnejším využitím dostupných organických látok. Počas tohto procesu sa uvoľňujú živiny obsiahnuté v kompostovanej organickej hmote a celé spektrum EM zavedené s roztokom Oasis EM-1 sa vo výslednom živnom médiu znásobuje. Účinok pridania Oasis EM-1 do kompostovej haldy sa pozoruje v prudkom zvýšení rýchlosti...

Pri prechode z agro-chemického pestovania na EM technológiu majte na pamäti, že prechod môžete uskutočniť hneď. Kedykoľvek môžete začať polievať vaše záhradky, či polia prípravkom Oasis EM-1, zakladať EM kompost, či chrániť rastliny pred škodcami a chorobami pomocou EM technológie.